Ovaj paragraf ima dosta redova u izvornom kodu ali ih pretrazivac skriva i samo kad se javi tag za paragraf postavlja novi rad.

Ovaj paragraf ima dosta praznih mesta u izvornom kodu ali ih pretrazivac skriva.

Broj redova u paragrafu zavisi samo od prozora u pretrazivacu. Broj redova je manji kada je prozor veci i obratno.